utolsó frissítés: 2007. május 21.

Tanulmány, szakcikk

 • > “Kis magyar világ” - történeti megközelítések. In Limes 2006/2. 139-142.
 • > A nemzeti és etnikai kötődés hatása a választói magatartásra Magyarországon a 20. században. Múltunk 2006/1 170-199.
 • > Ausztromarxizmus, nemzeti kérdés, autonómia. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtő Ferenc, Ludassy Mária, Salat Levente, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Bp. 2006. 69-84.
 • > Egy önlegitimáló narratíva kérdőjelei — nemzetiségi bankok, nemzetiségi mozgalmak a századforduló Erdélyében. Múltunk 2006/3 4-34.
 • > Ausztromarxizmus, nemzeti kérdés, autonómia. (Bevezetés egy Otto Bauer forrásközléshez) In Magyar Kisebbség 2005/1-2. 133-142.
 • > Az erdélyi szász elit személyi és intézményi hálózatainak szerepe a szász “nemzetgazdaságban” és a nemzeti mozgalomban. In Új Európa. Általános Vállalkozási Főiskola Tudományos Közlemények. 13. köt. 115-128.
 • > Realitások és illúziók. Magyar kisebbségek jövőképe a második világháború végén. In 1945 a világtörténelemben. Milyen jövőt képzelt magának a világ? Szerk. Feitl István — Földes György. Budapest 2005.
 • > Regionális fejlesztés — nemzeti fejlesztés. Egy fejlesztéspolitikai és nemzetépítési modell a 19. századi Erdélyben. In Nemzetiség — felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. Szerk.: Földes György — Gálfalvi Zsolt. Budapest 2005. 27-55.
 • > Social Democracy and the Nationalities Question. In: Regimes and Transformations. Hungary in the Twentieth Century. Edited by István Feitl and Balázs Sipos. Napvilág, Budapest, 2005. 95-118.
 • > Szociáldemokrácia és nemzetiségi kérdés. In Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma. Szerk. Feitl István, Földes György, Hubai László. Bp. 2004. 313-331.
 • > Egység és válság. Az erdélyi szász nemzeti mozgalom egy évtizede (1890-1900). Pro Minoritate 2003/Tél 22-34.
 • > Erdély gazdasági meghódítása — az erdélyi szászok jövőképe a 20. század elején. In A Kárpárt-medencei népek együttélése a 19-20. században. 413-429.
 • > Nemzet és gazdaság. A Brassói Általános Takarékpénztár társadalmi-gazdasági szerepfelfogása 1835-1918. Pro Minoritate 2003/Tavasz 59-68.
 • > Tradíció és alkalmazkodás: az erdélyi szász politikai kultúra a 20. század elején. Múltunk 2003/2 112-158.
 • > A Brassói Általános Takarékpénztár és a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár korai történetének néhány jellegzetessége 1835-1848. In Tanulmányok a 19-20. századi társadalom- és politikatörténetből. Bp. 2002. szerk. Rácz András 45-97. illetve Századok 136. évf. 2002/6. 1261-1293.
 • > Az 1873-as tőzsdekrach hatása a magyarországi hitelszervezetre. TörténÉsz 3 (1995) 1-2. Pécs 65-144.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Félúton? Az Rmdsz az alkotmánymódosítás után. Brassói Lapok 2003. nov. 6., nov. 13., nov. 20. (részben olvasható a Htmh Observerben)

Forrásközlés

 • > Ein anderer Ausgleich. Einiges zur Vorgeschichte des Sachsentages im 1890. In Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 29. (100.) évf. (2006) 1.sz. 51-61.

Előadás

 • > Az emlékezéspolitika változatai. Az ötvenedik. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója a tudományban és a közgondolkodásban. Politikatörténeti Intézet, Budapest 2007. február 14-15.
 • > Az Erdélyi Párt identitáspolitikája 1940-1944. V. Szelterszfürdői Társadalomtudományi Tábor 2006. augusztus 10-13.
 • > Debates on Ethnic Colonizaton Among the Transylvanian Saxons During the First World War. Population Movements in Transylvania During the Two Wolrd Wars. BBTE Faculty of History and Philospohy — BBTE “Austria” Library - Romanian Cultural Institute Center for Transylvanian Studies nemzetközi konferenciája Kolozsvár/Cluj-Napoca 2006. május 25-26.
 • > Erdélyiségváltozatok 1940-44. Magyarság, kisebbség és baloldaliság Közép- és Kelet-Európában. Konferencia Balogh Edgár születésének 100. évfordulója alkalmából. Politikatörténeti Intézet — Korunk — MTA Kisebbségkutató Intézet. Budapest 2006. október 3.
 • > Ifjúság kisebbségben. 25 éves az Új Ifjúsági Szemle. Budapest 2006. február (megjelent az Új Ifjúsági Szemle 2006. nyári számában)
 • > Ausztromarxizmus, nemzeti kérdés, autonómia. Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatásokért Közalapítvány, a Politikatörténeti Alapítvány és a Táncsics Alapítvány konferenciája. 2005. november 25.
 • > Nemzeti bankrendszer, nemzetgazdaság? A Romániai Doktoranduszok Országos Szövetségének VII. konferenciája. Kolozsvár 2005. március 12.
 • > Realitások és illúziók. Magyar kisebbségek jövőképe a második világháború végén. 1945. május 9. Milyen jövőt képzelt magának a világ? Politikatörténeti Intézet, Politikatörténeti Alapítvány, ELTE BTK Történeti Intézet
 • > Előadás Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867-1914 című könyvének bemutatóján. MTA Történettudományi Intézet 2004.
 • > Erdély gazdasági meghódítása. A kárpát-medencei népek együttélése a XIX-XX. században 2003. december 11-12. Politikatörténeti Intézet és Alapítvány
 • > Régi-új magyar-román történeti mítoszok. A világ 2001 után. Általános Vállalkozási Főiskola 2003. november 3.
 • > Szociáldemokrácia és nemzetiségi kérdés. Tudományos konferencia az MSZDP 1903-as programjának 100. évfordulójáról. 2003. április 24. Politikatörténeti Intézet
 • > Sächsische Finanzinstituten, sächsische Nationalbewegung. Erstes Diplomanden- und Doktorandenkolloquium des Siebenbürgen Instituts und des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde. Gundelsheim am Neckar. 2001. 11. 23-25.

Fordítás

 • > Viorel Achim: Megjegyzések a második világháború alatti román lakosságcsere tervekről. (románból) In Múltunk (megjelenés alatt)
 • > Horváth Sz. Ferenc: Népcsoportpolitika, szociális kompenzáció és gazdasági jóvátétel. A holokauszt Észak-Erdélyben. (németből) In Múltunk 2006/3. 102-143.

Recenzió, könyvismertetés

 • > Nemzeti sztereotípiák kézikönyve. (Zeidler Miklós (szerk.): Trianon. Nemzet és emlékezet Osiris. Bp. 2003.). Múltunk. 2004/3 251-256.
 • > György Kövér/Ágnes Pogány: Die binationale Bank einer multinationalen Monarchie. Die Österreichisch-Ungarische Bank (1878-1922). In Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 2003/2
 • > Thomas Kabdebo: Ireland and Hungary. A Study in Parallels with an Arthur Griffith Bibliography. In Ungarn-Jahrbuch 26. 2002/2003. 381-383.
 • > Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor din Austro-Ungaria (1867-1918) vol. II. Ed. Mihai D Drecin. Cluj-Napoca 2001. In Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 2002/2
 • > Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Bp. 1994. In Magyar Könyvszemle 112. (1995) 2. 207-209.

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • > A Kárpát-medencei népek együttélése a 19-20. században. Tanulmányok (Feitl Istvánnal közösen). Budapest 2005.

Cikk, közlemény

 • > Tagungsbericht über das erste Diplomanden- und Doktorandenkolloquium des Siebenbürgen Instituts und des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde. Gundelsheim am Neckar 23.11. 2001.-25. 11. 2001. In Mitteilungen aus dem Siebenbürgen Institut 2002/1.
 • > Wesselényi Szózatáról. Európai Utas 2000/1 51-54.