utolsó frissítés: 2007. május 21.


1. Személyi adatok

Név: Egry Gábor
Születési hely, idő: Miskolc, 1975. május 6.
Lakcím: 2000 Szentendre, Csillag köz 1.
Munkahely: Politikatörténeti Intézet, Budapest, 1054 Alkotmány u. 2.
Beosztás: tudományos munkatárs, kutatásvezető
Telefon: +36308517663
Email: egrygabor@freemail.hu
Kommunikáció nyelve: magyar, angol, német, román (olvasás)

Kutatási terület: 19. századi bank- és társadalomtörténet; nemzeti kisebbségek története a dualizmus kori Magyarországon; magyar kisebbségek 1919-1944, Erdélyi Párt, identitáspolitika; baloldal és a nemzeti kérdés, ausztromarxista koncepciók a nemzeti kérdésről; kisebbségpolitika; az európai intergáció, a globalizáció és a nemzet

2. Tanulmányok

2006 november: PhD, summa cum laude, Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és a nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. században (1835-1914), témavezető: Dr. Szász Zoltán
1999-2002: ELTE BTK Új- és legújabb kori magyar történeti doktori program, doktori ösztöndíjas
1993-1999: ELTE BTK (Budapest) történelem, kitüntetéses diploma (szakdolgozat: A Magyar Földhitelintézet alapítása, működése és szerepe az elit kontinuitásában a 19. század második felében (1863-1900); Eötvös József Collegium
1989-1993: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, történelem speciális osztály

3. Munkahelyek:

2006- : Politikatörténeti Intézet, tudományos munkatárs
2002-2006: Politikatörténeti Intézet, tudományos segédmunkatárs
2003-2004: Általános Vállalkozási Főiskola, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, főiskolai tanársegéd
1995-1996 tanév: demonstrátor, ELTE BTK Gazdaság és társadalomtörténeti tanszék

4. Szakmai tevékenység, tapasztalatok

2007. május – 2008. február: kutatásvezető, Nemzetfelfogások és integráció c. kutatás, Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Kutatócsoport.
2007. január Karl Renner: A nemzetek önrendelkezési joga c. munkája magyar fordításának elkészítése a Táncsics Alapítvány támogatásával
2006. október 3. Magyarság, kisebbség és baloldaliság Közép- és Kelet-Európában c. konferencia szervezése
2006 január – gyakornok az Európai Parlamentben Harangozó Gábor képviselő mellett
2005. július-2007. június: A Táncsics Alapítvány támogatásával majd ösztöndíjával kutatások Táncsics Mihályról valamint a szociáldemokrácia és nemzetiségi kérdés témaköréből.
2006. február: Felkérésre előadás az Új Ifjúsági Szemle alapításának 25. évfordulója alkalmából tartott konferencián, Ifjúság kisebbségben témában
2005 Az MSZP lehetőségei és potenciálja a kisebbségpolitikában, különös tekintettel az uniós csatlakozásra és a globalizációra című elemzés a Táncsics Alapítvány felkérésére
2005. november: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia c. konferencia szervezése (Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatásokért közalapítvánnyal közösen.)
2005 – szerkesztő, A Hét
2005 – szerkesztő, Múltunk, politikatörténeti folyóirat
2004. november: MTA Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézete – Teleki László Intézet internetes ankét a kettős állampolgárságról.
2003–2004: Nemzetközi Kapcsolatok Szakos Főiskolai Hallgatók Első Országos Tudományos Diákköri Konferenciájának szervezőbizottsági titkára
2003. július: Siebenbürgen Institut. (Ruprecht-Karls Univerität) Siebenbürgische Bibliothek – Siebenbürgisches Archiv. (Gundelsheim am Neckar – Németország). Kutatások a Robert Bosch Alapítvány ösztöndíjával
2002-2003: Archivele Statului Braşov (Brassó), Arhivele Statului Sibiu (Nagyszeben). Kutatások a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Dunatáji Népek Kutatásáért szakaalapítvány támogatásával
2002–2003: Politikatörténeti Intézet A Kárpát-medencei népek együttélése a 19-20. században kutatási programjának koordinálása, a záró konferencia (december 11-12.) szervezése
2002–: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde tagja
2002. április: Karl Renner Institut szemináriuma az Európai Unióról, Bécs
2001. november: Erstes Diplomanden- und Doktoranden Kolloquiumon, Gundelsheim am Neckarban előadó
2001: Friedrich Ebert Alapítvány, Karl Renner Institut, Villányi úti Európa Ház Szabadegyetem EU multiplikátor képzés
2000. november: Vendégkutató Bécsben. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja
2000–2002: Politikai kultúra a 20. századi Magyarországon NKFP kutatási program. (Kutatásvezető Földes György, Hubai László) Az erdélyi szászok politikai kultúrája a 20. század elején valamint A nemzeti és etnikai kötődés szerepe a választói magatartás alakulásában Magyarországon a 20. században c. kutatás.
1996: A pénzügyi szolgáltatások fejlődése Magyarországon, OKTK–935/95 számú kutatási program (Kutatásvezető Dr. Csáki György). A magyarországi bankrendszer fejlődése és működése a kiegyezéstől az első világháborúig
1995. OTDK Humán Szekció 1. díj (Az 1873-as tőzsdekrach és válság hatása a magyarországi hitelszervezetre)

5. Kutatási programok

  • A magyarországi bankrendszer fejlődése és működése a kiegyezéstől az első világháborúig. OKTK-935/95 A pénzügyi szolgáltatások fejlődése Magyarországon. Kutatásvezető Dr. Csáki György
  • A nemzeti és etnikai hovatartozás szerepe a választói magatartás alakulásában Magyarországon a 20. században. Politikai kultúra a 20. századi Magyarországon kutatási program, Választások és választói magatartás a 20. századi Magyarországon alprogram. Kutatásvezető Dr. Hubai László
  • Nemzetfelfogások és integráció. Politikatörténeti Intézet 2007-2008. Kutatásvezető.